Vans 在今年夏日将原本专注于极限运动的鞋款,再次结合服装的搭配性做了适度调整,推出这个名为 Gold Mono 的系列。整个系列选择以纯色的方式呈现 Vans 的经典鞋款,这种处理并不少见,几乎每年 Vans 都会带来一系列纯色系列,今年恰好色调较为深沉,依旧以帆布构建 EraSk8-Hi Reissue Zip 的鞋身,搭配出酒红、军绿以及灰色和深蓝四种配色六双鞋款。Era 鞋款点缀上金色鞋带孔,Sk8-Hi Reissue Zip 则在前后用到麂皮,后跟以拉链相配。此次我们带来 Lookbook,由 BMX 骑手上脚此次 Gold Mono 系列鞋款出镜演绎。

目前已经有售,Sk8-Hi Reissue Zip 售价:80 美元,Era 售价:50 美元,国内预计稍后有售。

酒红色 Sk8-Hi 货号:VN0004KYJUW,Era 货号:VN0003Z5JRR;军绿色 Sk8-Hi 货号:VN0004KYJUV,Era 货号:VN0003Z5JRQ;灰色 Sk8-Hi 货号:VN0004KYJUX,Era 货号:VN0003Z5JID;深蓝色 Era 货号:VN0003Z5HDH。

Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列
Vans "Gold Mono" 2016 夏季系列