Vans Vault 高端支线今年已经以单品系列形式发布了众多鞋款,如今接近夏日,Vans Vault 再度推出一系列 Vans Originals 鞋款,这一系列之中包括了众多复古经典鞋款:OG Old Skool LX、OG Era LX、OG Sk8-Hi LX 和 OG Classic Slip-On LX 皆位列其中,Old SkoolSlip-On 各自搭配以深蓝和纯白配色,Era 前后麂皮呈现如骄阳一般的橙红色——这种配色也同样延伸到高帮的 Sk8-Hi 之上,高帮另外一双搭配灰色呈现。这次系列中,除了 Slip-On 鞋款,其他鞋款的包边水线上全都以显眼的深蓝突出。鞋垫和后跟标上均有 Vans Vault Originals 字样。

目前已经陆续有售,国内 Vault 店铺亦将有售,我们会继续保持关注。OG Old Skool LX 蓝色货号:VN000VOJKBZ,白色货号:VN000VOJKC0;OG Classic Slip-On LX 蓝色货号:VN000UDFKBE,白色货号:VN000UDFKBK,OG Sk8-Hi LX 橙色货号:VN0003T0KC3,灰色货号:VN0003T0KC4,Era 货号:VN000OZDKBN

独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列