Vans Classics 经典支线日前推出一个以 Vans Era 鞋款为主角的全新系列,这一系列命名为:Acid Denim Bandana。如名字一般,系列之中包含的两双配色鞋款全都在鞋身上用到酸洗工艺处理之后的丹宁牛仔布,不过一双以黑色为色调,另一双浅蓝呈现。内里的内涵更加丰富,将欧洲复古经典的图案——佩斯利以纯白分别搭配在红色或黑色的帆布上,并且一直从内里延伸到后跟。

vans-era-acid-denim-bandana
vans-era-acid-denim-bandana-1
vans-era-acid-denim-bandana-2
vans-era-acid-denim-bandana-4
vans-era-acid-denim-bandana-3