Vans Surf 今年春季的另外一双新款系列选择的是 Palisades Vulc 这一鞋款,这双鞋似乎和 Solana 有几分相似,都是极其小巧的女鞋,鞋面极低,鞋口亦是,如同女生单鞋一般小巧漂亮,不过相比 Solana,它的设计更加复杂,没有了 Solana 那么明快优美的曲线。这次鞋款使用帆布面料,搭配了灰色、黑色、粉红、青绿和蓝白条纹几种漂亮配色。

目前已经有售,售价:47 美元。

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者
货号:VN-0XKWG8X
Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者
货号:VN-0XKWG8Y
Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者
货号:VN-0XKWFQI
Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者
货号:VN-0XKWFQC
Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者
货号:VN-0XKWFL7
Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者
货号:VN-0XKWFQB
Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者

Vans Surf Palisades Vulc 2015 春季新款-Vans爱好者