Vans 旗下高端支线 Vans Vault 最近几季颇为频繁的带来单品系列,随着渐渐进入秋季,Vans Vault 不单单推出 Lite LX 超轻系列,还进一步带来更多简洁的纯色配色经典鞋款。本次推出的纯色鞋款包括了 OG Slip-On LX、OG Era LX、OG Old Skool LX 以及 OG Sk8-Hi LX,在这些高端复古鞋款之上,Vans Vault 用到帆布和麂皮结合作为面料,同时搭配深蓝浅蓝、黑色灰色这些经典配色,同时也有橄榄绿、棕黄色的尝试。这些配色和纯白的华夫底、Sidestripe 以及鞋带一同构成鞋款,同时在内里用到皮革材质提供卓越的穿着感受,后跟标上同样用到 Vault 标志,除了 Slip-On 鞋款之外,每一双包边的水线也都用到深蓝色点缀。整个 Vans Vault 2016 秋季经典系列目前已经陆续有售,而国内亦将于 9 月在绝版空间独家发售,敬请期待!

Vans Vault OG Slip-On LX 棕黄货号:VN000UDFKBH,蓝色货号:VN000UDFKBJ;OG Era LX 蓝色货号:VN000OZDKBP,黑色货号:VN000OZDKBM;OG Old Skool LX 橙色货号:VN000VOJBX,蓝色货号:VN000VOJKBZ,橄榄绿货号:VN000VOJKBY;OG Sk8-Hi LX 黑色货号:VN0003TOKC2,浅蓝色货号:VN0003TOKC1。

Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者
Vans Vault 2016 秋季经典系列-Vans爱好者