Vans Vault 最初的推出即使为了占领“时尚”和“潮流”日益模糊的边界,Taka Hayashi 当时被 Vans 招募,就是这个支线的缔造者之一,Taka Hayashi 便也保持着几乎每季都要和 Vans Vault 推出联名的惯例。今季推出的便以 "Nomad" 作为主题,之前我们已多次带来详览,今日另外一套不同风格的详览图片再度降临。将这一混合了 Taka Hayashi 擅长的民族风、高档皮革质感,并且迎合了季节的镂空透气的鞋款系列展示得淋漓尽致。

【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault
【详览】Taka Hayashi x Vans Vault