wp (8)

带来一系列 Vans 在活动中征集而来的图片,以滑板之名,和街头有关,希望大家能够喜欢。点击可以查看1600px左右的大图,如果分辨率不符合,请自行裁剪吧~

wp (1)
wp (1)
wp (2)
wp (3)
wp (4)
wp (5)
wp (6)
wp (7)
wp (9)
wp (10)
wp (11)
wp (12)
wp (13)
wp (14)
wp (15)