Vans Vault 高端支线最近联名颇多,其中就有和法国巴黎品牌 Club 75 的全新联名,这是双方的首度合作,以 OG Sk8-Hi LX 和 OG Era LX 两双鞋款创立了一系列高端鞋款。Club 75 本次设计的灵感源自本地巴黎人的生活,因而主题为 "Locals Only"、描述巴黎百姓生活情景的小插画图案布满了两双鞋款的鞋身,OG Era LX 鞋头还用漂亮的花体字刺绣:"Locals Only"。诸如大底、后跟标、内里、鞋垫等等细节,Club 75 都将十分符合法国人浪漫个性的粉色涂满。

Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列将于 6 月 24 日(周五)开始在巴黎 Club 75 发售,最先到店购买的 30 名顾客还将会获得一块印有相同图案的滑板。

法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者
法式浪漫:Club 75 x Vans Vault OG Sk8-Hi LX & OG Era LX 联名系列-Vans爱好者