Vans Korea 韩国支线日前发布了一系列主打滑手服装配件的系列 "Pro Skate Park",这一系列针对今春推出,以机能性为主打。此系列之中除了带来外套、卫衣等常见单品,还带来方便随身携带出街的滑板单肩包以及腰包等等配件。所有单品配色都以黑色、灰色如此机能性的色彩为主,背后上的 Pro Skate Park 以及图案大多采用 3M 反光材质制作,以便于夜间滑板时候保护滑手的安全。Vans Korea 为此特别带来一套帅气的 Lookbook,韩国的滑手亲自穿着拍摄。

Vans Korea
Vans Korea
Vans Korea
Vans Korea
Vans Korea
Vans Korea
Vans Korea
Vans Korea
Vans Korea
Vans Korea
Vans Korea