Vans Vault 高端支线今年已经以单品系列形式发布了众多鞋款,如今接近夏日,Vans Vault 再度推出一系列 Vans Originals 鞋款,这一系列之中包括了众多复古经典鞋款:OG Old Skool LX、OG Era LX、OG Sk8-Hi LX 和 OG Classic Slip-On LX 皆位列其中,Old SkoolSlip-On 各自搭配以深蓝和纯白配色,Era 前后麂皮呈现如骄阳一般的橙红色——这种配色也同样延伸到高帮的 Sk8-Hi 之上,高帮另外一双搭配灰色呈现。这次系列中,除了 Slip-On 鞋款,其他鞋款的包边水线上全都以显眼的深蓝突出。鞋垫和后跟标上均有 Vans Vault Originals 字样。

目前已经陆续有售,国内 Vault 店铺亦将有售,我们会继续保持关注。OG Old Skool LX 蓝色货号:VN000VOJKBZ,白色货号:VN000VOJKC0;OG Classic Slip-On LX 蓝色货号:VN000UDFKBE,白色货号:VN000UDFKBK,OG Sk8-Hi LX 橙色货号:VN0003T0KC3,灰色货号:VN0003T0KC4,Era 货号:VN000OZDKBN

独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者
独家预览!Vans Vault 2016 夏季系列-Vans爱好者